Αναίμακτη Ρινοπλαστική (Ρινοπλαστική με μη επεμβατική μέθοδο)

Face image

Πλέον η επιστήμη της Πλαστικής Χειρουργικής μπορεί να προσφέρει λύσεις σε προβλήματα στο πρόσωπο όπως π.χ. δυσμορφίες μύτης κτλ με μη επεμβατικές μεθόδους.

Εφόσον οι μέθοδοι είναι μη επεμβατικές, δηλαδή χωρίς χειρουργική επέμβαση, είναι και αναίμακτες.

 

Ωφέλη των μη επεμβατικών μεθόδων

Τα οφέλη των μη επεμβατικών μεθόδων είναι πολλαπλά.
Καταρχάς γίνονται εξαιρετικά γρήγορα και με ελάχιστες επιπτώσεις.
Είναι ανώδυνες.
Είναι αποτελεσματικές, και συχνά είναι δυνατόν να εξαλείψουν εντελώς το πρόβλημα.

 

 

Εφαρμογή μη επεμβατικών μεθόδων στην ρινοπλαστική

Η αναίμακτη, μη-επεμβατική ρινοπλαστική μπορεί να διορθώσει μια μεγάλη σειρά δυσμορφιών της μύτης, σε πολύ μεγάλο ποσοστό.

Δεν μπορεί όμως να διορθώσει ή να βελτιώσει λειτουργικά προβλήματα και συνίσταται η διόρθωση του διαφράγματος ή και η εκτομή των ρινικών κόγχων όταν δυσχεραίνεται η αναπνοή.

Η μέθοδος της αναίμακτης ρινοπλαστικής στηρίζεται στην εφαρμογή ενέσιμων τοπικών εμφυτευμάτων, όπως εμφυτεύματα υαλουρονικού οξέος, τα οποία είναι και τα πλέον αποτελεσματικά.

 Η διαδικασία αναίμακτης ρινοπλαστικής εν συντομία

Με την καθοδήγηση του ιατρού, θα καθοριστεί ποιο είναι το πρόβλημα, ποιο είναι επιθυμητό αποτέλεσμα και ποιες είναι οι ενδεδειγμένες λύσεις στο πρόβλημα.

Εφόσον η αναίμακτη ρινοπλαστική με εφαρμογή ενέσιμων εμφυτευμάτων είναι η ενδεδειγμένη μέθοδος, θα καθοριστούν τα σημεία τα οποία θα γίνει η εμφύτευση.

Σε γενικές γραμμές η μέθοδος της αναίμακτης ρινοπλαστικής εφαρμόζεται σε υποψήφιες, οι οποίες έχουν καλή κλινική εικόνα της μύτης και μικρές δυσμορφίες.