Αισθητική Πλαστική Χειρουργική

ΧειλεοπλαστικήΗ Αισθητική Πλαστική Χειρουργική, ως κλάδος της Πλαστικής Χειρουργικής, αντικείμενο έχει την διόρθωση ή και βελτίωση των εξωτερικών χαρακτηριστικών ενός ατόμου.

Ο σκοπός της είναι:

  • να διορθώσει τις φυσικές ανωμαλίες που τυχόν υπάρχουν στα εξωτερικά χαρακτηριστικά,
  • να βελτιώσει χαρακτηριστικά που γενικά θεωρούνται φυσιολογικά,
  • να εξαλείψει επίκτητες ουλές και σημάδια

Ώστε να επέλθει βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι επεμβάσεις της αισθητική χειρουργικής δεν εξυπηρετούν και λειτουργικούς σκοπούς (π.χ. καλύτερη αναπνοή στην περίπτωση της ρινοπλαστικής).  Η αισθητική πλαστική χειρουργική καλύπτει ενα ευρύ πεδίο εφαρμογών και αναπτύσσεται γρήγορα.

Οι επεμβάσεις αισθητικής χειρουργικής συνοπτικά είναι οι εξής:

ΧΑΡΗΣ ΓΕΡΕΜΠΑΚΑΝΗΣ
Πλαστικός Χειρουργός
Υπεύθυνος Τμήματος Πλαστικής - Αισθητικής Χειρουργικής και Τμήματος Αντιγήρανσης της Γενικής Κλινικής Euromedica


Ιατρείο Euromedica
Βασ. Όλγας 82 Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης
3ος Όροφος Γραβιάς 2 και Παραλιακή Λεωφόρος
Θεσσαλονίκη 54643 54645, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2310 235393 / κιν. 6946280200 τηλ.:2310 895100