Επανορθωτική Πλαστική Χειρουργική

Immagine_026_SMALL
Η Επανορθωτική Πλαστική Χειρουργική αντικείμενο έχει την ανακατασκευή και διόρθωση των μή ομαλών δομών του σώματος που οφείλονται σε

  • γενετικές ανωμαλίες,
  • τραύματα, ασθένειες
  • στην διαδικασία της γήρανσης ( μή ομαλή ανάπτυξη)
  • όγκοι δυσπλασίας

Συνήθως ο σκοπός της είναι η βελτίωσης της λειτουργίας τους σώματος και η επίτευξη φυσιολογικής εμφάνισης.

Γενικά, οι δύο τύποι των ασθενών που έχουν ανάγκη επανορθωτικής πλαστικής χειρουργικής ,είναι οι εξής:

  • άτομα με συγγενείς ανωμαλίες (κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες, παραμορφώσεις άκρων κ.α.)
  • ατόμα με αναπτυξιακές ανωμαλίες (συμπεριλαμβανομένων αυτών που οφείλονται σε ατύχημα, μόλυνση, νόσο, ή γήρανση)

Οι διαδικασίες της Επανορθωτικής Πλαστικής Χειρουργικής συνήθως γίνονται σε στάδια περισσότερων του ενός.

ΧΑΡΗΣ ΓΕΡΕΜΠΑΚΑΝΗΣ
Πλαστικός Χειρουργός
Υπεύθυνος Τμήματος Πλαστικής - Αισθητικής Χειρουργικής και Τμήματος Αντιγήρανσης της Γενικής Κλινικής Euromedica


Ιατρείο Euromedica
Βασ. Όλγας 82 Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης
3ος Όροφος Γραβιάς 2 και Παραλιακή Λεωφόρος
Θεσσαλονίκη 54643 54645, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2310 235393 / κιν. 6946280200 τηλ.:2310 895100